Konvertering
Vi överför VHS, 16mm ,super 8 och ljudband till digitala medier
BORGFILM telefon: 070 510 56 33