Karolinerbreven
Fakta från verkliga brev som skrevs av svenska karoliner, ligger till grund för denna filmen. Sammanställningen är gjord av Robin Gullbrandsson i samarbete med producenten Madeleine Dolk Anjemo. Filmen innehåller scener från historiska platser i Ryssland och beskriver Carl XII:es fälttåg i öster. Skådespelare läser upp breven för att gestalta tidens händelser.
Produktion Borgfilm och Älvsborg karoliner.